- بهشت
(1)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
الجنة بناؤ ها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسک الاذفر وحصباؤ ها اللؤ لؤ والیاقوت وتربتها اعفران .؛(980)
ساختمان بهشت خشتى از نقره و خشتى از طلاست ، گل آن مشک بسیار خوشبو و سنگریزه آن لؤ لؤ و یاقوت و خاک آن زعفران است .
(2)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
فى الجنة ما لا عین راءت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر؛(981)
در بهشت چیزهایى هستند که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه به خاطر کسى گذشته .
(3)
امام صادق (علیه السلام):
ان ادنى اهل الجنة منزلا لو نزل به الثقلان الجن والانس لوسعهم طعاما وشرابا و لاینقص مما عنده شى ء؛(982)
کمترین فرد بهشت چنان است که اگر جن و انس میهمان او شوند همه را با خوردنى و آشامیدنى پذیرایى کند و از آنچه دارد چیزى کم نشود.
(4)
امام على (علیه السلام):
لذاتها لاتمل و مجتمعها لا یتفرق وسکانها قد جاوروا الرحمن وقام بین ایدیهم الغلمان بصحاف من الذهب فیها الفاکهة والریحان ؛(983)
لذتها و خوشى هاى بهشت دل را نمى زند، انجمن آن را هم نمى پاشد، ساکنانش در پناه خداى رحمانند و در برابر آنان غلامانى با طبق هاى زرین پر از میوه و گل هاى خوشبو ایستاده اند.
(5)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
من اشتاق الى الجنة سارع فى الخیرات ؛(984)
هر کس مشتاق بهشت است براى انجام خوبى ها سبقت مى گیرد.
(6)
امام على (علیه السلام):
انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنة فلا تبیعوها الا بها؛(985)
براى جان هاى شما بهایى جز بهشت نیست ، پس آنها را جز به بهشت مفروشید.
(7)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
اضمنوالى ستا من انفسکم اضمن لکم الجنة الدقوا اذا حدثتم واءوفوا اذا وعدتم وادوا اذا ائتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم و کفوا ایدیکم ؛(986)
شش چیز را براى من ضمانت کنید تا من بهشت را براى شما ضمانت کنم ، راستى در گفتار، وفاى به عهد، برگرداندن امانت ، پاکدامنى ، چشم بستن از گناه و نگه داشتن دست (از غیر حلال ).
(8)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
والذى نفس محمد بیده لاتدخلوا الجنة حتى تؤ منوا و لا تؤ منوا حتى تحابوا افلا انبئکم بشى ء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا السلام بینکم ؛(987)
به خدایى که جان محمد در دست (قدرت ) اوست به بهشت نمى روید تا مومن شوید و مومن نمى شوید تا یکدیگر را دوست بدارید، آیا مى خواهید شما را به چیزى خبر دهم تا با انجام آن ، یکدیگر را دوست بدارید؟ سلام کردن بین یکدیگر را رواج دهید.
(9)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
ان فى الجنة دارا یقال لها دار الفرح لایدخلها الا من فرح یتامى المومنین ؛(988)
در بهشت خانه اى است که آن را شاد سرا گویند و جز آنان که یتیمان مومنان را شاد کرده اند وارد آن نمى شوند.
(10)
امام على (علیه السلام):
لا یفوز بالجنة الا من حسنت سریرته و خلصت نیته ؛(989)
به پاداش بهشت نمى رسد مگر آن کس که باطنش نیکو و نیتش خالص ‍ باشد.- جهنم
(1)

امام على (علیه السلام):
اعلموا اءنه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر على النار، فارحموا نفوسکم فانکم قد جربتموها فى مصائب الدنیا. اءفراءیتم جزع اءحدکم من الشوکة تصیبه والعثرة تدمیه والرمضاء تحرقه ؟! فکیف اذا کان بین طابقین من نار ضجیع حجر، وقرین شیطان ؟(990)
بدانید که این پوست نازک تحمل آتش را ندارد، پس به خودتان رحم کنید، شما در مصیبت هاى دنیا آزمایش کرده اید که وقتى خارى به بدن یکى از شما مى رود و یا به زمین مى خورد و خونى مى شود و یا شنهاى داغ پایش را مى سوزاند چگونه بیتابى مى کند؟! پس ، چگونه خواهد بود اگر میان دو لایه از آتش قرار گیرد و هم بسترش سنگ و همدمش شیطان باشد؟!.
(2)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
لو اءن دلوا صب من غسلین فى مطلع الشمس لغلت منه جماجم من فى مغربها؛(991)
اگر یک سطل از چرک و خون دوزخیان در شرق عالم ریخته شود بر اثر آن جمجمه کسانى که غرب عالمند به جوش مى آید.
(3)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
اءدنى اهل النار عذابا ینتعل بنعلین من نار یغلى دماغه من حرارة نعلیه ؛(992)
کم عذاب ترین اهل جهنم دو کفش از آتش به پا دارد که از حرارت آنها مغرش به جوش مى آید.
(4)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
اءکثر ما یدخل الناس النار الاجفان : الفم والفرج ؛(993)
دو چیز میان تهى بیش از همه مردم را به جهنم مى برد: دهان و شرمگاه .
(5)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
اءول من یدخل النار اءمیر متسلط لم یعدل ، وذو ثروة من المال لم یعط المال حقه وفقیر فخور؛(994)
اولین کسى که به جهنم مى رود فرمانرواى قدرتمندى است که به عدالت رفتار نمى کند و ثروتمندى که حقوق مالى خود را نمى پردازد و نیازمند متکبر.
(6)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
ان لجهنم بابا لایدخلها الا من شفا غیظه بمعصیة الله تعالى ؛(995)
جهنم را درى است که جز کسى که با معصیت خداى تعالى خشم خود را فرو نشاند، از آن وارد نمى شود.
(7)
حدیث قدسى :
فیما اوحى الى عیسى (علیه السلام) هى (یعنى النار) دار الجبارین والعثاة الظالمین کل فظ غلیظ و کل مختال فخور؛(996)
به عیسى (علیه السلام) وحى شد که جهنم سراى جباران و سرکشان ظالم است و جایگاه هر تندخوى خشن و هر متکبر مغرورى .
(8)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
والذى بعثنى بالحق بشیرا لایعذب الله بالنار موحدا اءبدا؛(997)
سوگند به آن کس که مرا نوید دهنده بر انگیخت ، خداوند هرگز یکتا پرست را در آتش عذاب ندهد.
(9)
رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم):
فى قوله تعالى (یا حسرتنا على ما فرطنا) الحسرة اءن یرى اءهل النار منازلهم من الجنة فى الجنته فتلک الحسرة ؛(998)
درباره آیه ((دریغا که کوتاهى کردیم )) فرمود: دریغ از این روست که جهنمیان جایگاه بهشتى خود را در بهشت مى بینند. این موجب حسرت مى شود.
(10)
امام صادق (علیه السلام):
انما خلد اءهل النار فى النار لاءن نیاتهم کانت فى الدنیا اءن لو خلدوا فیها اءن تعصوا الله اءبدا و انما خلد اءهل الجنة فى الجنة لاءن نیاتهم کانت فى الدنیا اءن لوبقوا فیها اءن یطیعوا الله اءبدا فبا النیات خلد هولاء و هولاء ثم تلاقو له تعالى : (قل کل یعمل على شاکلته ) قال : على نیته ؛(999)
جهنمیان از این رو در آتش جاویدانند که در دنیا نیتشان این بود که چنانچه تا ابد زنده بمانند تا ابد خدا را نافرمانى کنند و بهشتیان نیز از این رو در بهشت جاویدانند که در دنیا بر این نیت بودن که اگر براى همیشه ماندگار باشند براى همیشه خدا را فرمان برند. پس ، جاودانگى هر دو گروه به سبب نیتهایشان است . آن گاه حضرت این آیه را تلاوت کردند: ((بگو هر کس طبق نیت خود عمل مى کند))

980- نهج الفصاحه ح 1327.
981- نهج الفصاحه ح 1060.
982- بحارالانوار 8/120/11.
983- امالى طوسى 1/29/31.
984- بحارالانوار 77/96/1.
985- بحارالانوار 78/13/71.
986- نهج الفصاحه ح 321.
987- نهج الفصاحه ح 1555.
988- نهج الفصاحه ح 864.
989- غررالحکم 6/423/10868.
990- نهج البلاغه خطبه 3.
991- امالى طوسى 1/533/1162.
992- کنزالعمال 14/527/39507.
993- کنزالعمال 16/103/44071.
994- عیون الاخبار الرضا 1/31/20.
995- تنبیه الخواطر 1/121.
996- کافى 8/136/103.
997- التوحید 29/31.
998- الدرالمنثور 3/9.
999- کافى 2/85/5.

 


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: علیه ,الله ,بهشت ,اکرم ,رسول ,الجنة ,رسول اکرم ,الله علیه ,علیه السلام , نهج الفصاحه ,الله اءبدا
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

جهانگردی آسان بخر ... آبــ ریـ ــــزان گچکاری استاحسن مایکل پاپ برنامه نویسی و الکترونیک شاد وب